MANIFEST


100% veganskt, hållbart och etiskt mode. 

Ve & fasa tar fighten för alla levande varelser, djur som människor. Vi välkomnar det obskyra och backar alltid upp dem som sätter sig på tvären och vägrar hålla käften.  

Vi som grundade Ve & fasa hittade varandra genom en gemensam tro på allas lika värde. Förutom vår värdegrund delar vi även intresset för hård musik och inte minst kärleken till djuren. Vi har alltid trotsat normer, slagit oss fram och vägrat anpassa oss.  

Vi ger dig produkter som utstrålar självständighet och jämlikhet. Ve & fasa är en inkluderande plats för dig som vill handla med hjärtat.


HAIL SEITAN!

Anna och Amanda

Ve & fasa

Independent vegan apparel, 2019-03-29


ENGLISH

100% vegan, sustainable and ethical fashion.

Ve & fasa takes the fight for all living beings, animals and humans. We welcome the obscure and always support those who's obstructive and refuse to shut up.

We who founded Ve & fasa found each other through a common belief in everyone's equal value. Besides our common values, we also share the interest in loud music and, not least, the love for animals. We have always defied norms and refused to adapt.

We offer products that radiate independence and equality. Ve & fasa is an inclusive place for those who want to shop with the heart.


HAIL SEITAN!

Anna and Amanda

Ve & fasa

Independent vegan apparel, 2019-03-29