Silverfärgade ljusstakar

  • 9.57 EUR

The product is unfortunately out of stock ..

Click on "monitor product" to find out when it comes in again.


Höjd: 28 cm

Bredd: 11 cm


Produkten är begagnad och säljes i befintligt skick.